Pronkstukjes: Cabinets

Vroeger werden huisdieren vooral gehouden omdat ze functioneel waren. De kat hield het huis vrij van muizen en de hond bewaakte het erf.

De laatste decennia is dit echter sterk veranderd. Huisdieren worden tegenwoordig vooral gehouden als gezelschapsdieren en steeds vaker op een voetstuk geplaatst.

Het dier raakt steeds verder verwijderd van zijn oorspronkelijke habitat.

De serie ‘Pronkstukjes’ laat zien hoe huisdieren volledig geïntegreerd zijn in de leefomgeving van de mens, waardoor hun dierlijke status bijna verloren is gegaan. Ze lijken onderdeel van het interieur te zijn geworden. Men is trots op het huisdier, het moet een echt pronkstuk zijn.

Pronkstukjes: Cabinets
Het accent ligt bij deze subserie op strak gefotografeerde interieurs. Overwegend gewone huisdieren op ongewone plekken.