A Hunter’s Game

A Hunter’s Game is een project waarmee Olivier van Hartingsveldt de Texaanse jachtcultuur probeert te ontdekken en vast te leggen. Het onderzoekt de complexe relatie tussen mens en dier in een tijd waarin een eeuwenoud gebruik meer en meer gecommercialiseerd wordt.