Swiffers Hoeve

Project in progress:

Dieren vervullen verschillende functies in het leven van de mens.

De emotionele waarde die men toekent aan dieren lijkt toe te nemen in onze moderne individualistische samenleving.

Drie jaar geleden is Nokkie Zalm vol overgave begonnen met het opvangen van gewonde en verwaarloosde dieren. Inmiddels is haar stichting De Swiffers Hoeve flink gegroeid en bezoekt zij met een vast aantal dieren verschillende verzorgingstehuizen in Noord- en Zuid-Holland.

Deze fotoserie gaat over de inzet van dieren in de ouderenzorg. Ver verwijderd van hun oorspronkelijke habitat vervullen deze dieren een belangrijke rol bij het emotionele en lichamelijke welbevinden van de bewoners.