Over mij

Ik geloof dat ieder mens, ongeacht etniciteit, cultuur en sociale klasse, de aangeboren behoefte heeft om zichzelf en zijn leefomstandigheden te blijven ontwikkelen en verbeteren. Zoals ook elk gezond kind de drang heeft om te gaan lopen en spreken.

Ik ben er van overtuigd dat deze drang grotendeels bepalend is voor de manier waarop wij ons aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hoe dit zich manifesteert in verschillende culturen, sociale groepen en bij minderheden is voor mij als fotograaf een bron van fascinatie. Veranderende situaties dwingen ons om het vertrouwde los te laten en nieuwe wegen in te slaan.  Mijn werk richt zich op de veerkracht en vindingrijkheid van ‘groepen’ mensen in ogenschijnlijk problematische omstandigheden en hoe zij hun eigen unieke weg gaan.

Werkwijze

Voor mijn fotografie ben ik veel onderweg en werk ik het liefst aan langlopende projecten. Ik vind het belangrijk om mij goed te kunnen verdiepen en inleven in de specifieke situatie van de mensen die ik volg voor mijn projecten. Eerlijk contact en vertrouwen vind ik cruciaal. Ik stap iemands ‘wereldje’ binnen, dat is erg fascinerend maar ook kwetsbaar.

Relatie mens en dier

De relatie tussen mensen en de verhoudingen tussen mens en dier zijn een vaak terugkerend thema in mijn werk. Vooral de wijze waarop huisdieren in Nederland volledig geïntegreerd zijn in de leefomgeving van de mens vind ik fascinerend en heeft geresulteerd in het langlopende project ‘Pronkstukjes’ Het is een antropologische zoektocht naar de mens via het dier.